ศูนย์โทรศัพท์

ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เปิดศูนย์บริการมือถือในห้างฯ

ปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์ในห้างฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากโรคโควิด-19