ศูนย์ไซเบอร์

“ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.” รับสมัคร พนง.เชี่ยวชาญเฉพาะ 3 อัตรา เงินเดือนครึ่งแสน !!

วันนี้ (30 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “กองทัพบก” ประกาศรับสมัครพนักงานราชการที่มีศักยภาพสูง จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้… “ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัค […]