ศูนย์ YCM

เราเปลี่ยน…โลกเปลี่ยน! ศูนย์ YCM จัดนิทรรศการแสดงผลงานเยาวชนพลเมืองดี จ.เชียงราย

ศูนย์เยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อ สร้างสรรค์สังคม (YCM) จัดแสดงผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” และเปิดศูนย์เยาวชนฯ ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย