ศ.ดร.ระวี ภาวิไล

“ศ.ดร.ระวี ภาวิไล” นักดาราศาตร์ชื่อดังถึงแก่กรรมแล้ว สิริอายุ 92 ปี

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล นักวิชาการด้านดาราศาสตร์และอดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 01.15 น. สิริอายุ 92 ปี