ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ทำไมต่างกัน ? หมอยง อธิบายประสิทธิภาพ วัคซีนโควิด

วัคซีนโควิด — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง ชี้ ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เคร่งครัด หัวใจควบคุมโรคระบาด โควิด19

โควิด19 — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง เผย โควิด19 จะคลี่คลาย ทั่วโลกต้องติดเชื้อและฉีดวัคซีน 60 %

10 มค. 64 หมอยง หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง เผยประโยชน์การให้ พลาสมา ในผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงเกิดโรครุนแรง

พลาสมา — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง ลุ้นประโยชน์การใช้ พลาสมา จากผู้ที่หายมารักษาผู้ป่วย โควิด19

พลาสมา หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอยง เผย โควิด19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ พบในประเทศไทยแล้ว

โควิด19 หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง แนะ 3 กลุ่มเสี่ยง สมควรได้รับ วัคซีนโควิด-19 ก่อน

หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แนะ 3 กลุ่มเสี่ยง สมควรได้รับ วัคซีนโควิด-19 ก่อน ควรพิจารณาว่าอยู่กลุ่มใด มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

เพื่อความปลอดภัย! หมอยง แนะแนวทางทานอาหารทะเลช่วง โควิด19

โควิด19 — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง เผยอาการผู้ต้องสงสัยติด โควิด19 รีบตรวจคัดกรอง

โควิด19 — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

หมอยง ชี้ วัคซีนโควิด คือความหวังยุติระบาด แนะใช้ชีวิตเห็นกับส่วนรวม สังคม

วัคซีนโควิด — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

1 2 3 5