ศ.ประเสริฐ ณ นคร

อาลัย “ศ.ประเสริฐ” ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต ใกล้รุ่งฯ

อาลัย “ศ.ประเสริฐ ณ นคร” ราชบัณฑิต ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต-ใกล้รุ่ง-ในดวงใจนิรันดร์-แว่ว” และเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศ […]