ศ.ระพี สาคริก

ปราชญ์แผ่นดินสิ้นแล้ว “ศ.ระพี สาคริก” บิดากล้วยไม้ไทย (คลิป)

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกกล้วยไม้ไทย ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ สิริอายุ 95 ปี

ศาลฯมีคำสั่ง ‘ศ.ระพี สาคริก’ เป็นคนไร้ความสามารถ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่ง “ศ.ระพี สาคริก” เป็นคนไร้ความสามารถ เหตุป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้