ศ.เจริญ วรรธนะสิน

เปิดใจ ศ.เจริญ วรรธนะสิน ครั้งหนึ่งที่เป็นคู่แบตมินตันกับ “ในหลวง”

พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา พสกนิกรชาวไทยมาช้านาน โดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงได้รับเหรียญทอ […]