สก

ราชกิจจานุเบกษา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต

วานนี้ 24 กย. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ความว่า