สกสว.

สกสว. ปลุก ผู้สูงอายุ !! สร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

สกสว. สร้างนโยบายรับสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ หวังดึงพลัง ผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สังคม วันที่ (29 พ.ย.)