สกัดระเบิด

ผม.ทบ.สั่งเข้มการข่าวสกัดระเบิดชายแดนไทย-มาเลฯ

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่นราธิวาส เดินทางให้กำลังใจชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหดขนาดเล็ก กองพลทหารราบที่ 15 กับภารกิจการปิดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย สั่งปรับกลยุทธิเ […]