สกายวอร์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เปิดตัว! สกายวอร์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยาวที่สุดในอาเซียน คาดเสร็จปลายปี 63

รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สนับสนุนท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างจุดแลนด์มาร์ค อย่าง สกายวอร์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา