สก๊อตเทปสมานแผล

นวัฒตกรรมใหม่ของวงการแพทย์ สก๊อตเทปสมานแผล

เจ้าสก๊อตเทปนี้ถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเย็บแผลให้ง่ายขึ้น เจ้าสก๊อตเทปสมานแผลนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Closex” มันสามารถช่วยในกา […]