สงกรานต์ 61

เปิดศูนย์ 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ “ตั้งเป้าตายเป็น 0”

รณรงค์ป้องกันระวังอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน พร้อมตั้งเป้าตัวเลขการสูญเสียปีนี้ให้เป็น 0