สงครามโลกครั้งที่สอง

ศาลเกาหลีใต้ มีคำสั่งให้ ญี่ปุ่น จ่ายค่าชดเชยเหยื่อหญิงบำเรอ ช่วงสงครามโลก

8 ม.ค. 64 ศาล เกาหลีใต้มีคำสั่งให้รัฐบาล ญี่ปุ่น จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อชาวเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับให้เป็นทาสทางเพศในซ่องทหาร