สงครามโลกครั้งที่2

75 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2563 : รำลึกวันสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันสันติภาพไทย เพื่อรำลึกจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค์