สถานการณ์ความเค็มของน้ำ

กรมชลฯ เร่งผลักดันค่าความเค็มลุ่มเจ้าพระยา พร้อมบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังอย่างเต็มกำลัง

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย กรมชลประทาน จึงวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำ