สถานการณ์น้ำ

กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุม ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (15 ม.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน

กรมชลประทาน ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

วันนี้(13 ม.ค. 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

สถานการณ์น้ำในอ่างฯ มีน้อย ด้านค่าความเค็มยังคงเร่งผลักดันตามแผนฯ

​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง

กรมชลประทาน เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำ 5 จังหวัดอีสานกลาง

กรมชลประทาน เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำน้อยในพื้นที่ภาคอีสานกลางอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำวอนประชาชนใช้น้ำตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด

จากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 62/63 ไว้เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค

ปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างฯ มีน้อยและจำกัด กรมชลประทาน ขอทุกภาคส่วนใช้ตามแผนอย่างเคร่งครัด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(23 ธ.ค. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 47,694 ล้าน

กรมชลประทาน เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่

สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน รัฐบาล โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลฯ เร่งผลักดันค่าความเค็มลุ่มเจ้าพระยา พร้อมบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังอย่างเต็มกำลัง

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย กรมชลประทาน จึงวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลฯ คงการระบายน้ำรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม รักษาเสถียรภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก

สถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย กรมชลประทาน คงการระบายน้ำในอัตรา 80 ลบ.ม./วินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพ

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกันใช้น้ำตามแผนฯ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

กรมชลประทาน วอนทุกภาคส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด และให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

“เฉลิมชัยฯ” นำทีมลงใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่

กรมชลประทาน วอนน้ำต้นทุนในอ่างฯมีน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(28 พ.ย. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 49,254 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65

1 2 3 4