สถานการณ์น้ำ

กรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองระบายน้ำจระเข้สามพัน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองระบายน้ำจระเข้สามพัน โดยมีนายมนัส

กรมชลประทาน ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ย้ำมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน เดินหน้าสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำ และส่งน้ำช่วยผลิตประปาอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

สถานการณ์น้ำลดลง อ่างเก็บน้ำทั่วอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดน้ำจริงจัง

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยลงเรื่อยๆ ตามแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ยัน! เชียงใหม่ มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ สำรองน้ำประเพณีปีใหม่เมือง พร้อมแหล่งน้ำช่วยดับไฟป่า

โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจงปริมาณน้ำรวมทั้งจังหวัดอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ยืนยันน้ำอุปโภคบริโภคยังคงมีเพียงพอไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม นี้

รมว.กษ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก

สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ขอประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด สำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(29 ม.ค. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ

กรมชลประทาน ย้ำ! น้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอ และใช้น้ำตามแผนฯที่วางไว้

กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะอ่างฯที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ย้ำทุกโครงการชลประทาน ให้เฝ้าระวังและควบคุมการ

กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุม ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (15 ม.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน

กรมชลประทาน ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

วันนี้(13 ม.ค. 62) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2563

1 2 3 5