สถานการณ์ภัยแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือภัยแล้ง วอนปีนี้น้ำน้อยทุกฝ่ายต้องช่วยกันประหยัดถึงที่สุด

สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มคุกคามในหลายพื้นที่ กรมชลประทาน เร่งเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หวังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ พร้อมวอน

พล.อ.ฉัตรชัยฯ นำคณะกรรมาธิการเกษตรฯวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.พิษณุโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมาธิการ นำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรภายใต้แผนการปฏิรูป