สถานการณ์โควิด

สถานการณ์โควิด 3 เมษายน 2563 ผู้เสียชีวิต 4 รายใหม่ เป็นชายทั้งหมด

สถานการณ์โควิด 3 เมษายน 2563 ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 76 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 103 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,876- 1,978 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

สถานการณ์โควิด 2 เมษายน 63 มีผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 ราย

สถานการณ์โควิด 2 เมษายน 63 กระทรวงสาธารณสุข แถลง ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 89 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 104 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,772- 1,875 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้