สถานการณ์ โควิด19

สถานการณ์ โควิด19 ในไทย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 63 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด19 ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 14 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,945 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.08