สถานที่กักตัว

สธ.เผยสถานที่กักตัวมีมาตรฐาน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด19

โควิด19 กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine ทุกแห่ง ปลอดภัย มีมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค