สถานที่ท่องเที่ยวอุทยาน

เปิดตัว แอพพลิเคชั่น QueQ เที่ยวอุทยานแบบใหม่! กำหนดโควต้า จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว

นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัว แอพพลิเคชั่น QueQ กำหนดโควต้านักท่องเที่ยว และจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว

เช็คเลย! สถานที่ท่องเที่ยวอุทยาน พร้อมเปิดต้อนรับท่องเที่ยว และยังไม่เปิด รวม 155 แห่ง

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยรายละเอียด สถานที่ท่องเที่ยวอุทยาน 155 แห่ง พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ และอุทยานที่ยังไม่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่