สถานประกอบการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรการคุมเข้มป้องกันป้องโควิดสำหรับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก

นายจ้างโปรดทราบ!ลงทะเบียน แรงงานต่างด้าว สิ้นสุด 30 พ.ย.นี้

กรมการจัดหางาน แจ้งขอความร่วมมือ นายจ้าง/สถานประกอบการ และ แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ติดต่อทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทย

ลูกจ้างเสี่ยง ตกงาน 11.8 ล้านคนในปี 64 หลังสถานประกอบราว 4 แสนแห่งการเจอปัญหาสภาพคล่อง

ตกงาน — รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในการเสวนาเรื่องการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชน , สถานประกอบการป้องกัน โควิด 19 ต่อเนื่อง

โควิด19 (20 พฤษภาคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำประชาชนและสถานประกอบการ

กรมอนามัย ย้ำ สถานประกอบการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง ลดแพร่เชื้อ โควิด19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยสถานที่ให้บริการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม

พบสถานประกอบการที่ได้รับ มาตรการผ่อนปรน กว่า 350 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎป้องกันโควิด

มาตรการผ่อนปรน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติของสายตรวจร่วมในการตรวจสถานบริการ