สถานีตำรวจ

วิษณุ ชี้พรบ.ตำรวจใหม่เป็นการปฏิรูป เพิ่มบทบาทหน้าที่มากขึ้น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงกรณีที่ ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังคงมีกองบัญชาการ