สถานีตำรวจล้ำสมัย

ปฏิรูปแวดวงสีกากี!! “สถานีตำรวจล้ำสมัย” สนองนโยบายปฏิรูปตำรวจ 4.0

ความคืบหน้าในการปฏิรูปแวดวงสีกากีของภาครัฐ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั่วประเทศ ให้เข้าถึง และสามารถบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่แต่ละสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองนโยบาย “ปฏิรูปตำรวจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”