สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ

เตรียมผลิต ! ไป๋เฮ่อทาน สถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ของจีน จะดำเนินงานใน ก.ค. นี้

ไป๋เฮ่อทาน (Baihetan) สถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ของจีน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำจินซา ตอนต้นของแม่น้ำแยงซี ตรงรอยต่อระหว่างมณฑล