สถาบันการเงิน

สถาบันการเงิน ไม่หยุด! 4-5 พ.ย. ประชุมอาเซียน ให้บริการตามเดิม

ประชุมอาเซียน ธปท. กำหนดให้วันที่ 4-5 พ.ย. 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

กระทรวงเกษตรฯ ออกตัวเจรจา ชะลอหนี้เกษตรกร สมาชิก กฟก. บรรเทาทุกข์หลังน้ำท่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้เจรจา ชะลอหนี้เกษตรกร จากสถาบันการเงิน ตั้งคณะกรรมการแก้ไข เร่งคลี่คลายให้เร็วที่สุด วันนี้ (9 ก.ย.) นายธนา ชีรว […]