สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุสาหกรรมป่าไม้

“ช้างสีดอ”อาการหนัก!ท่อนล่างไร้ความรู้สึก

ช้างป่าอาการยังน่าห่วง ทีมสัตวแพทย์ทำการวินิจฉัยโดยการทำอัลตาร์ซาวด์พบบริเวณไขสันหลังหรือกระดูกสันหลังอาจจะมีเลือดออก นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ทีมสัตวแพทย […]