สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

สบยช. เตือนนักดื่ม ระวังเสี่ยงทั้งตนเองและคนรอบข้าง ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สบยช. เตือนภัยนักดื่ม เสี่ยงเกิดผลกระทบทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

แพทย์เตือนวัยรุ่นลองกิน เยลลี่กัญชา ผิดกฏหมาย เสี่ยงหัวใจเต้นเร็ว

กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนกลุ่มวัยรุ่นทดลอง เยลลี่กัญชา ระวังอันตราย แนะผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

“ยาบ้า” แชมป์ยาเสพติดส่งผู้เสพเข้าโรงพยาบาลสุงสุด

กรมการแพทย์ เผย “ยาบ้า” เป็นยาเสพติดอันดับหนึ่งที่ผู้ป่วยรักษาอาการยาเสพติดใช้มากที่สุด รองลงมาเป็น “เหล้า” โดยส่วนใหญ่อายุ 25-29 ปี ส่งผลกระทบทั้งต่อ […]