สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

รับอาสาสมัคร 6หมื่นคน!สหรัฐฯ ทดลอง วัคซีนโควิด 19 ขนานใหญ่

วัคซีนโควิด สำนักข่าวซินหัวรายงาน สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ครั้งที่ 4 เพื่อประเมินวัคซีน

สหรัฐอเมริกา เริ่มศึกษาผลกระทบ โควิด19 ต่อการตั้งครรภ์

โควิด19 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) เปิดเผยว่าสถาบันฯ เริ่มดำเนินการศึกษาหลายแนวทางเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบ