Tag: สนช.

สนช.ลงมติผ่านกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

24 มกราคม 2562

สนช.ผ่านฉลุย ! กฎหมาย 3 ฉบับ “เลือกตั้งท้องถิ่น-บริหารกทม.-บริหารพัทยา” 24 ม.ค.62-ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นประธานการประชุมสนช. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่….) พ.ศ….. ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญที่การเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกสภากทม. โดยกำหนดพื้นที่ใดมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.5 แสนคน มีส.ก.ได้ 1 คน หากพื้นที่ใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เกิน 1.5 แสนคนไป 7.5 หมื่นคน ให้มีส.ก.ได้อีก 1 คน โดยก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ