สนับสนุนการเพาะปลูก

กรมชลประทาน แถลงข่าวพร้อมสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน และแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก

กรมชลประทาน จัดแถลงข่าวการเตรียมพร้อมสนับสนุนการเพาะปลูกพืช และแผนการส่งน้ำฤดูฝนปี 2563 ภายหลังที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ