สบยช.

สบยช. เตือนนักดื่ม ระวังเสี่ยงทั้งตนเองและคนรอบข้าง ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สบยช. เตือนภัยนักดื่ม เสี่ยงเกิดผลกระทบทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

สบยช. คุมเข้ม โควิด19 ในสถานพยาบาลยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด

สบยช. คุมเข้ม ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย โควิด19 หรือ ไวรัสโคโรนา ในสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด