Tag: สพฐ.

“หมอธี” ยันยังไม่เลิก English Program แค่ข้อเสนอแต่ยังไม่ใช่มติ

11 มีนาคม 2562

“หมอธี” ยันยังไม่ยกเลิก English Program เป็นเพียงข้อเสนอแต่ยังไม่มีมติ กพฐ. เกิดจากความเข้าใจผิดจนทำให้สับสน ระบุหากจะยกเลิก สพฐ.ต้องเป็นผู้ประกาศ พร้อมแผนและแนวทางดำเนินการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จะมีการปรับปรุงหลักสูตร English Program (EP) และหลักสูตร Mini English Program (MEP) โดยให้โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนประมาณ 400 โรง ปรับมาใช้หลักสูตรใหม่ว่า ขณะนี้มีความสับสนเกิดขึ้นจริง แต่ตนขอยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกหลักสูตร EP และ MEP การจั …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ