สภาพัฒน์

ผ่านไตรมาสแรก คนไทยเกือบ 9 ล้านเสี่ยง ตกงาน จาก โควิด19 หนักพอๆกับปี 40

กรณีการ ตกงาน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทย ประจำไตรมาส 1 ปี 2563

สภาพัฒน์ วิเคราะห์! เศรษฐกิจไทย 63 ติดลบ คาดฟื้นพ้น โควิด

เศรษฐกิจไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)หรือ สภาพัฒน์ เผย ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย ช่วงไตรมาสแรกในปี 2563 พบติดลบ 1.8% (-1.8%)

ลดค่าไฟ, จ้างงาน! สภาพัฒน์ หารือเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วง โควิด19

โควิด19 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ประธานการประชุมคณะ