สภาสตรีแห่งชาติ

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 41 ชูผลงาน 542 กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน สภาสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สมัยที่ 26 พ.ศ 2561 – 2564 )

1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” สภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ

1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” 2563 สภาสตรีแห่งชาติฯถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรับฟังสัมโมทนียกถา

ชัยนาท – พช. ผนึกกำลัง สภาสตรีฯ ร่วมกับชาวชัยนาทปลูกต้นไม้บน “เขาขยาย” แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติต่อยอดโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

ชัยนาท – พช. ผนึกกำลัง สภาสตรีฯ ร่วมกับชาวชัยนาทปลูกต้นไม้บน “เขาขยาย” แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติต่อยอดโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

กรมการพัฒนาชุมชน – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ อ. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

รมการพัฒนาชุมชน – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ อ. บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อน้อมเกล้าๆ ถวาย

กรมการพัฒนาชุมชน – สภาสตรีฯ ปลื้ม อุดรธานีขานรับมติ ครม. ใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 5 วัน

กรมการพัฒนาชุมชน – สภาสตรีฯ ปลื้มอุดรธานีขานรับมติ ครม.หนุนข้าราชการและประชาชนทั่วไปใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 5 วัน มุ่งสืบสานอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นไทย ร่ […]

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือสภาสตรีแห่งชาติ เยือนถิ่นอีสาน มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์-เติมความสุข

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือสภาสตรีแห่งชาติเยือนถิ่นอีสานมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ “โครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล

พช. ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าหนุนสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทย

อธิบดี พช. พร้อมประธานสภาสตรีฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบาและ กองทุนพัฒนาสตรี จ.อำนาจเจริญ หนุนสืบสานพระราชปณิธาน

พช. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกุศลใหญ่ปลูกต้นไม้มงคล ภายในวัดระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชา

อธิบดี พช. ร่วมกับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกุศลใหญ่ปลูกต้นไม้มงคลเพิ่มความร่มรื่นภายในวัดระฆังฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ใน จ.นครปฐม

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบบ้านอยู่ดีมีสุขให้ผู้ยากไร้ 2 รายใน จ.นครปฐมได้มีบ้านถูกสุขลักษณะอาศัย เพื่อถวายพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

“พช.” จับมือ “สภาสตรีแห่งชาติฯ” มอบถุงยังชีพ และจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
1 2