สมัครเป็นทหาร

นี่แค่โค้งแรก! “อนาคตใหม่” ไม่หวั่น ลุยต่อยกเลิกเกณฑ์ทหารไทย!

อนาคตใหม่ ไม่สนซูเปอร์โพล ชี้ 60% “เห็นด้วยกับเกณฑ์ทหาร” มั่นใจยังมีอีกตั้ง 40% เห็นด้วย พร้อมเดินหน้ารณรงค์ “เลิกเกณฑ์ทหาร” ต่อ