สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ จับมือ ศธ. จัดแข่งสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) และกระทรวงศึกษาธิการ จัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2564