สมุนไพรฟ้าทะลาย

สธ. เสวนา หนุนใช้ ฟ้าทะลายโจร ในวิกฤต COVID-19 พัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ

กระทรวงสาธารณสุข หนุนการใช้ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 พัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ พร้อมเร่งวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพฟ้าทลายโจรด้วยวิจัยมาตรฐาน สร้างความมั่นใจประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์

ไทยพร้อมวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รักษา ไวรัสโคโรนา

กระทรวงสาธารณสุข เผยในการรักษา ไวรัสโคโรนา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม