สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ปีติ “ร.๑๐-พระราชินีฯ ใน ร.๙” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯ

ปีติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐ – สมเด็จพระราชินีฯ ในรัชกาลที่ ๙” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๖๑ วานนี้ (๑๒ ส.ค.๒๕๖๑) สมเด็จพระเจ้ […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “ปกน้ำ ป้องป่า” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “ทะเลนี้มีรัก” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “บ้านดงยอ ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “ปิยามุมัง พลังแห่งศรัทธา” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “ชีวิตใหม่ ณ บ้านนาศิริ” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]

สารคดี ๘๔ พรรษา พระมารดาของแผ่นดิน ตอน “สัญญา ผ้าซิ่น” โดยกองบัญชาการกองทัพไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ “โครงก […]