สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

แถลงการณ์ฉบับที่ 2 “สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9” เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาฯ

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2