สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เปิดพระสมณดำรัส สันตะปาปาฟรังซิส ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระสมณดำรัส สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรังซิส ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสียหายไปทั้งหมด เพราะมนุษย์ซึ่งอาจตกต่ำได้ถึงขีดสุด ก็สามารถพัฒนาตนเอง กลับสู่หนทาง

ภาพบรรยากาศ ขณะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมประกอบพิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย

ภาพบรรยากาศ ขณะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ร่วมประกอบพิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีประชาชน ภายใน […]

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จยัง ทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จยัง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประทานพระดำรัส แก่คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมว […]

สมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จทำเนียบรัฐบาล ชมไทยแก้ปัญหาความรุนแรง เด็ก-สตรี

สมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จทำเนียบรัฐบาลเพื่อประทานพระดำรัสแก่คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ทรงชื่นชมไทยแก้ปัญหาความร […]

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงไทยแล้ว!

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงประเทศไทยแล้ว ด้านคณะผู้แทนรัฐบาลไทยเฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติ

กำหนดการ พระสันตะปาปา โป๊ปฟรังซิส เสด็จเยือน ราชอาณาจักรไทย 19-23 พ.ย. 2562

เปิดกำหนดการ โป๊ปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อประกอบศาสนกิจ และทรงเยี่ยมคริสตชนในรอบ 35 ปีระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562