สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงประทานพรให้เจ้าหน้าที่ช่วย 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

เฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระเมตตาธรรมปรารภ […]