สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี

แถลงการณ์พระอาการประชวร “กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ฉบับที่ 2

4 ต.ค. สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี