ในหลวงโปรดเกล้าฯ จัดแสดงโขนน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดแสดงโขนน้อมรำลึกคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความห่วงใยถึงประชาชน พร้อมมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ตลอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

จิตอาสาสุพรรณบุรีร่วมพัฒนาเมือง สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแด่ในหลวงร.9

​กลุ่มพลังจิตอาสาสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมือง สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอบใจประชาชนช่วยงานพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ […]

1 2