สรรพสามิตร จ.จันทบุรี

จับน้ำมันเถื่อนร่วมแสนลิตรคาเรือประมง

จับน้ำมันเถื่อนร่วมแสนลิตรคาเรือประมง เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง