สรรพากร คืนภาษี

สรรพากร คืนภาษี เกือบ 95% ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าช่วงโควิด-19

ข่าวดี สรรพากร คืนภาษี ให้ประชาชนแล้วเกือบ 95% จากบุคคลธรรมดาที่ขอคืน 2.91 ล้านแบบ เพื่อช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ช่วงโควิด-19