สรายุทธ ร่างใหญ่

สรายุทธ เซียนมวย ยิ้มแล้ว! เจ้าหน้าที่รับเข้ารักษาโควิด-19

สรายุทธ ร่างใหญ่ เซียนมวย ยืนยันเจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษา โควิด-19 แล้ว พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยประสานและดูแลอย่างดีที่สุด