สร้างรัฐธรรมนูญ

7 พรรคฝ่ายค้านร่วมลงสัตยาบัน เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชน

7 พรรคฝ่ายค้านเพื่อประชาชน จัดงานเสวนา “พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย